Top 5 NBA player 2022

No. 5: Stephen Curry: Stephen Curry Born March 14, 1988 (age 34) Akron, Ohio, U.S.

No. 4: Joel Embiid:  Joel Embiid Born 16 March 1994 (age 28) Yaoundé, Cameroon

No. 3: Luka Doncic: Luka Doncic Born on February 28, 1999 (age 23), in Ljubljana, Slovenia

No. 2: Nikola Jokic: Nikola Jokic born Born February 19, 1995 (age 27) Sombor, Serbia, FR Yugoslavia

No. 1: Giannis Antetokounmpo: Giannis Sina Ugo Antetokounmpo Born on December 6, 1994 (age 27), Athens, Greece

Biography, net worth, lifestyle